Home » Ep.95 | การเกษียณอายุเท่ากับการเลิกจ้าง ต้องได้รับค่าชดเชย ถ้านายจ้างไม่กำหนดเกษียณอายุควรทำอย่างไร? | เงินชดเชย เลิกจ้างบันทึกบัญชี

Ep.95 | การเกษียณอายุเท่ากับการเลิกจ้าง ต้องได้รับค่าชดเชย ถ้านายจ้างไม่กำหนดเกษียณอายุควรทำอย่างไร? | เงินชดเชย เลิกจ้างบันทึกบัญชี

Ep.95 | การเกษียณอายุเท่ากับการเลิกจ้าง ต้องได้รับค่าชดเชย ถ้านายจ้างไม่กำหนดเกษียณอายุควรทำอย่างไร?


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Ep.95 | การเกษียณอายุเท่ากับการเลิกจ้าง ต้องได้รับค่าชดเชย ถ้านายจ้างไม่กำหนดเกษียณอายุควรทำอย่างไร?
การเกษียณอายุ ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน กำหนดอายุการเกษียณไว้ที่ 60 ปีบริบูรณ์ และให้ถือเสมือนว่าการเกษียณอายุเป็นการเลิกจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายนะคะ โดยการเกษียณอายุของลูกจ้าง แบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้
1. กรณีนายจ้างกำหนดอายุเกษียณอายุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือกำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้ลูกจ้างเกษียณก่อนครบ 60 ปีบริบูรณ์ ให้ถือว่าการเกษียณอายุเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือในสัญญาจ้างนั้น
2. กรณีนายจ้างกำหนดอายุเกษียณอายุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือกำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ให้ลูกจ้างเกษียณอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ หรือหากนายจ้างไม่ได้กำหนดการเกษียณอายุไว้ ลูกจ้างมีสิทธิขอเกษียณอายุเองได้ โดยแสดงเจตนาต่อนายจ้างได้เมื่ออายุครบ 60 ปีขึ้นไป และให้มีผลเมื่อครบ 30 วัน หลังการแสดงเจตนากับนายจ้าง
การเกษียณอายุลูกจ้างไม่ได้สิทธิค่าบอกกล่าวล่วงหน้านะคะ นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุเกษียณอายุตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างแล้ว จึงไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบ เพราะลูกจ้างทราบล่วงหน้าอยู่เเล้วว่าการเกษียณอายุจะเกิดขั้นเมื่อใด ดังนั้น โดยข้อกฎหมาย นายจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า แต่ต้องจ่าย ค่าชดเชยตามอายุงาน ดังนี้ค่ะ
ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ยังไม่ครบ 1 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน
ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ยังไม่ครบ 3 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน
ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ยังไม่ครบ 6 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน
ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ยังไม่ครบ 10 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน
ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 10 ปี แต่ยังไม่ครบ 20 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน
ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป จะได้รับค่าชดเชยเท่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน
คู่มือมนุษย์เงินเดือน

See also  สมัครงาน บริษัทดัง เค้าเช็คประวัติ อะไรบ้าง มาดูกัน !!! #สมัครงาน, #สัมภาษณ์งาน, #นักศึกษา | เช็คประวัติ แม่ค้า
See also  สารคดีสิ่งแวดล้อมศึกษา การท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (จังหวัดกาฬสินธุ์) | สิ่งแวดล้อม ทาง วัฒนธรรม

Ep.95 | การเกษียณอายุเท่ากับการเลิกจ้าง ต้องได้รับค่าชดเชย ถ้านายจ้างไม่กำหนดเกษียณอายุควรทำอย่างไร?

4 ข้อที่ห้ามทำ ถ้าอยากได้ค่าชดเชยเลิกจ้าง


1.ห้ามลาออกเอง
2.ห้ามหยุดพัฒนาตัวเอง
3.ห้ามผิดวินัยบริษัท
4.ห้ามทำผิดกฎหมาย
==================
บท/บรรยาย : ศราวุธ ชัยดี
บันทึกเสียง PURE Studio
https://purestudio.simdif.com/?1593612417489

See also  Tiểu Sử Diễn Viên Thủy Tiên || Mẹ Chồng Tăng Thanh Hà Và Quý Bà Quyền Lực | Thông tin về chủ đề thuỷ tiên diễn viên |

4 ข้อที่ห้ามทำ ถ้าอยากได้ค่าชดเชยเลิกจ้าง

เข้าออกบริษัทเดิม 3 ครั้ง คิดค่าชดเชยการเลิกจ้างอย่างไร【ตอบคำถามกฎหมายแรงงานและประกันสังคมEP.60】


จากคำถาม
\”สวัสดีค่ะ คือ ทำงานกับบริษัท หนึ่ง รวมเวลา ทำงานมา 22 ปี ประเด็นคือ เข้าออก 23 ครั้ง แล้ว แต่รวมกันแล้ว 20 ปีขึ้นไป อยากทราบว่า ถ้าบริษัทปิดต่อลง แล้วเราจะได้เงินชดเชย 400 วันไหมคะ\”

เข้าออกบริษัทเดิม 3 ครั้ง คิดค่าชดเชยการเลิกจ้างอย่างไร【ตอบคำถามกฎหมายแรงงานและประกันสังคมEP.60】

การคำนวณภาษีกรณีได้รับเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน


การคำนวณภาษีกรณีได้รับเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน โดยไม่นำไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่น

การคำนวณภาษีกรณีได้รับเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน

Ep.61 | วิธีคำนวณเงินทดแทนว่างงาน จากกรณีถูกเลิกจ้าง | by HR_พี่โล่


Ep.61 | วิธีคำนวณเงินทดแทนว่างงาน จากกรณีถูกเลิกจ้าง จากประกันสังคมค่ะ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน by HR_พี่โล่
วันนี้คู่มือมนุษย์เงินเดือนมาแนะนำวิธีการคำนวณเงินว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างนะคะ
ไปดูวิธีคำนวณตามคลิปเลยค่ะ
เงินทดแทนว่างงาน วิธีคำนวณเงินว่างงาน คู่มือมนุษย์เงินเดือน

Ep.61 | วิธีคำนวณเงินทดแทนว่างงาน จากกรณีถูกเลิกจ้าง | by HR_พี่โล่

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆwes-and-vps/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *