Home » CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1.  Mục đích và phạm vi thu thập thông tin các bạn

Thông tin khách hàng được đăng ký account và tạo ra số thông tin như: email, họ tên, số điện thoại, ngày sinh và liên hệ và số thông báo khác. Những thông tin này giúp chúng tôi xác định thông tin khách hàng đối tượng và phân khúc của khách hàng.

Chúng tôi cũng lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên website hoặc gửi tới Itrumcác thông báo đó sẽ được tiêu dùng cho mục đích để đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho từng loại thông tin có trên Itrum.

2. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu trữ thông báo người dùng trên hệ thống phần mềm để luôn tiện cho việc coi ngó và gửi đến quý người mua các thông tin mới cấp nhật của website. thời gian lưu trữ thông tin là trong khoảng thời gian dài. Bất kì lúc nào, khách hàng muốn huỷ bỏ thông tin này đều có thể nhắn cho chúng tôi huỷ bỏ.

3. Chúng tôi xin cam kết

Itrum cam kết không chia sẻ thông tin cho bên thứ ba, trừ khi thực hiện quy định của pháp luật. Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn, an ninh cho thông báo cá nhân đã thu thập và lưu trữ, Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi!