Home » โครงการ 9101 สู่การเลี้ยงแพะ อาชีพที่ยั่งยืน วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ข่าวค่ำ #NBT2HD | ตัวอย่างโครงการ การพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการ 9101 สู่การเลี้ยงแพะ อาชีพที่ยั่งยืน วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ข่าวค่ำ #NBT2HD | ตัวอย่างโครงการ การพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการ 9101 สู่การเลี้ยงแพะ อาชีพที่ยั่งยืน วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ข่าวค่ำ #NBT2HD


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ความหมายของเลข 9 หมายถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 เลขต่อมา 10 หมายถึงในหลวงรัชกาลที่ 10 และเลข 1 ตัวสุดท้าย หมายถึง เป็นปีที่ 1 แห่งการครองราชย์ ทั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติฯในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามรอยเท้าพ่อ และเทิดพระเกียรติฯในหลวงรัชกาลที่ 10 ภายใต้ร่มพระบารมี เป็นการดำเนินโครงการเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและอาชีพที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย ติดตามจากรายงาน

โครงการ 9101 สู่การเลี้ยงแพะ อาชีพที่ยั่งยืน วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ข่าวค่ำ #NBT2HD

OTOP นวัตวิถี การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน


OTOP นวัตวิถี การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง \”การพัฒนาที่ยั่งยืน\”


โครงการผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง \

nu006.1.X3_การพัฒนาอย่างยั่งยืน


“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ThaiMOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญา อนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

nu006.1.X3_การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)


ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิมและคุณภาพชีวิตของทุกคนในโลกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยวาระการพัฒนาดังกล่าว ประกอบด้วย 17 เป้าหมายหลัก 169 เป้าหมายย่อย ซึ่งเชื่อมโยงเกื้อหนุนกัน และกำหนดให้มีตัวชี้วัดเพื่อประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนา โดย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายหลัก สามารถจัดกลุ่มตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ คือ มิติการพัฒนาคน มิติสิ่งแวดล้อม มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง
มิติสันติภาพและความยุติธรรม และมิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ถึงเวลาแล้วที่เราจะจับมือกันเพื่อสร้างสรรค์โลกแห่งอนาคตที่สดใสทุกสิ่งจะเป็นจริงได้ เพียงลงมือทำ
\”ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา\”

ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆTips

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *