Home » อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ประจำวันที่ 14/12/20 | อัตราแลกเปลี่ยนเงินสหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ประจำวันที่ 14/12/20 | อัตราแลกเปลี่ยนเงินสหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ประจำวันที่ 14/12/20


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

รายงานราคาเงินบาทกับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สกุลต่างๆ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ประจำวันที่ 14/12/20

สกุลเงินของประเทศต่างๆในอาเซียน asean ເງິນແຕ່ລະສະກຸນຂອງປະເທດອາຊຽນ


สำหรับสกุลเงินที่ใช้กันในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน ทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยังไม่มีแนวคิดที่จะใช้เงินสกุลเดียวกันเหมือนอย่างประชาคมยุโรป เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะและวิกฤติเศรษฐกิจ แบบที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรปในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีต้นตอสำคัญมาจากการใช้สกุลเงินร่วมกัน (สกุลเงินยูโร) นั่นเอง
 ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ ใช้สกุลเงินดังนี้

1. บรูไน ดารุสซาลาม
          ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน
          อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์บรูไน = 22.59 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 ดอลลาร์บรูไน, 5 ดอลลาร์บรูไน, 10 ดอลลาร์บรูไน, 20 ดอลลาร์บรูไน, 25 ดอลลาร์บรูไน, 50 ดอลลาร์บรูไน, 100 ดอลลาร์บรูไน, 500 ดอลลาร์บรูไน, 1,000 ดอลลาร์บรูไน และ 10,000 ดอลลาร์บรูไน

2. ราชอาณาจักรกัมพูชา
          ใช้สกุลเงิน เรียล
          อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 เรียล = 7.54 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 50 เรียล, 100 เรียล, 500 เรียล, 1,000 เรียล, 2,000 เรียล, 5,000 เรียล, 10,000 เรียล, 20,000 เรียล, 50,000 เรียล และ 100,000 เรียล

3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
          ใช้สกุลเงิน รูเปียห์
          อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 รูเปียห์ = 2.18 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1,000 รูเปียห์, 2,000 รูเปียห์, 5,000 รูเปียห์, 10,000 รูเปียห์, 20,000 รูเปียห์, 50,000 รูเปียห์ และ 100,000 รูเปียห์

4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
          ใช้สกุลเงิน กีบ
          อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 กีบ = 3.52 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 500 กีบ, 1,000 กีบ, 2,000 กีบ, 5,000 กีบ, 10,000 กีบ, 20,000 กีบ และ 50,000 กีบ

5. มาเลเซีย

          ใช้สกุลเงิน ริงกิต
          อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิตมาเลเซีย = 7.43 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 ริงกิต, 5 ริงกิต, 10 ริงกิต, 20 ริงกิต, 50 ริงกิต และ 100 ริงกิต

6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
          ใช้สกุลเงิน จ๊าด
          อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 จ๊าด = 20.32 บาทไทย
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 จ๊าด, 5 จ๊าด, 10 จ๊าด, 20 จ๊าด, 50 จ๊าด, 100 จ๊าด, 200 จ๊าด, 500 จ๊าด, 1,000 จ๊าด, 5,000 จ๊าด และ 10,000 จ๊าด

7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
          ใช้สกุลเงิน เปโซ
          อัตราแลกเปลี่ยน 1 เปโซ = 0.60 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 20 เปโซ, 50 เปโซ, 100 เปโซ, 200 เปโซ, 500 เปโซ และ 1,000 เปโซ

8. สาธารณรัฐสิงคโปร์
          ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์
          อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ = 22.59 บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 2 ดอลลาร์สิงคโปร์, 5 ดอลลาร์สิงคโปร์, 10 ดอลลาร์สิงคโปร์, 50 ดอลลาร์สิงคโปร์, 100 ดอลลาร์สิงคโปร์, 500 ดอลลาร์สิงคโปร์, 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และ 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

9. ราชอาณาจักรไทย
          ใช้สกุลเงิน บาท
          ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 20 บาท, 50 บาท, 100 บาท, 500 บาท และ 1,000 บาท

10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
           ใช้สกุลเงิน ด่ง
           อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 ด่ง = 1.33 บาทไทย
           ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 100 ด่ง, 200 ด่ง, 500 ด่ง, 1,000 ด่ง, 2,000 ด่ง, 5,000 ด่ง, 10,000 ด่ง, 20,000 ด่ง, 50,000 ด่ง, 100,000 ด่ง, 200,000 ด่ง และ 500,000 ด่ง


11. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต

           ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ
           อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 30.62 บาทไทย
           ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 ดอลลาร์สหรัฐ, 2 ดอลลาร์สหรัฐ, 5 ดอลลาร์สหรัฐ, 10 ดอลลาร์สหรัฐ, 20 ดอลลาร์สหรัฐ, 50 ดอลลาร์สหรัฐ และ 100 ดอลลาร์สหรัฐ

สกุลเงินของประเทศต่างๆในอาเซียน asean ເງິນແຕ່ລະສະກຸນຂອງປະເທດອາຊຽນ

10 อันดับสกุลเงินที่มีค่า \” มาก \” สุดในโลก เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ | Siam News


10 อันดับสกุลเงินที่ถูกที่สุดในโลก เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินถือเป็นหน่วยที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละประเทศ เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการระหว่างกัน ซึ่งสกุลเงินของแต่ประเทศก็จะมีมูลค่าที่แตกต่างกันไป ตามความต้องการของสกุลเงินนั้น ๆ หมายความว่า เมื่อความต้องการสกุลเงินนั้นมีมาก มูลค่าก็จะสูงขึ้น หรือที่เรียกว่าค่าเงินแข็งค่านั่นเอง และในทางกลับกันถ้าความต้องการของสกุลเงินนั้นลดลง ก็จะทำให้มูลค่าลดลงตามไปด้วย หรือที่เรียกว่าค่าเงินอ่อนค่า
วันนี้ จะพาไปสำรวจกันว่า มีสกุลเงินของประเทศอะไรบ้าง ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเงินปอนด์ของประเทศอังกฤษ เป็นสกุลเงินที่มีค่ามากที่สุดในโลก แต่จริงๆแล้ว เป็นเพียง 1 ใน 10 อันดับของเราเท่านั้น
ทั้งนี้ การจัดอันดับดังกล่าว อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุลนั้น ๆ กับเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ส่วนหากจะเทียบกับค่าเงินบาทของไทย ปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทอยู่ที่ประมาณ 3133 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับว่ามีเสถียรภาพ และได้รับความเชื่อมั่นจากธนาคารกลางของหลายประเทศมากพอสมควร
อันดับที่ 10 ดอลลาร์แคนาดา
อันดับที่ 9 ดอลลาร์สหรัฐ
อันดับที่ 8 ฟรังก์สวิส
อันดับที่ 7 เงินยูโร ของยุโรป
อันดับที่ 6 ดอลลาร์ เกาะเคย์แมน
อันดับที่ 5ปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษ
อันดับที่ 4 ดีนาร์จอร์แดน
อันดับที่ 3 เรียลโอมาน
อันดับที่ 2 ดีนาร์บาห์เรน
อันดับที่ 1 ดีนาร์ คูเวต

10 อันดับสกุลเงินที่มีค่า \

อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินทุกสกุล ทุกธนาคาร ทุกวัน


โหลดฟรีที่นี่ http://tmearn.com/NyND44oR
📣แนะนำอีกเว็บครับเป็นเว็บหาเงินครับ ⏩สมัครฟรีที่นี่ https://goo.gl/dUhGLp
📣วิธีสมัครง่าย ๆ (ฟรี ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์)
🔴 กดล็อกผ่านผ่าน Facebook หรืออื่นๆ
🔴 กรอกเบอร์มือถือที่ใช้จริงเพื่อรับข้อความยืนยัน
🔴 นำรหัสที่ได้รับทาง SMS มากรอกในช่องยืนยัน
🔴 บันทึกข้อมูลส่วนตัว เป็นอันเสร็จสิ้น
⏩วิธีแลกและเติมบัตรทรู(เว็บเว็บที่2) DI Survey ⏩ http://bit.ly/2OK5j5p
ฝากช่องใหม่ด้วยนะครับ https://www.youtube.com/channel/UCYkbdgoWV6l2PQBqhfvWaw
โดเนท Truewallet : 0963387213
แฟนเพจ \”อินดี้ ชาแนล\” http://bit.ly/2of9ta7
(ฝากกดถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับ^^)
Thanks for music : Well Worth the Wait
แอพดีๆ แปลงค่าเงิน แลกเปลี่ยนเงิน dollar เงิน

อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินทุกสกุล ทุกธนาคาร ทุกวัน

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(อัพเดทค่าเงิน09/07/2021)


สนใจติดต่อLINE ID:@chansamsao

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(อัพเดทค่าเงิน09/07/2021)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Tips

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *