Home » วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ อ.ภูพาน จ.สกลนคร แหล่งท่องเที่ยว ครูนอกกรอบพาเที่ยว | สถานที่ท่องเที่ยวสกลนครภูพาน

วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ อ.ภูพาน จ.สกลนคร แหล่งท่องเที่ยว ครูนอกกรอบพาเที่ยว | สถานที่ท่องเที่ยวสกลนครภูพาน

วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ อ.ภูพาน จ.สกลนคร แหล่งท่องเที่ยว ครูนอกกรอบพาเที่ยว


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ อ.ภูพาน จ.สกลนคร แหล่งท่องเที่ยว ครูนอกกรอบพาเที่ยว

วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ อ.ภูพาน จ.สกลนคร แหล่งท่องเที่ยว ครูนอกกรอบพาเที่ยว

VDO 4K มุมสูง โค้งปิ้งงู ภูพาน จ.สกลนคร


VDO 4K มุมสูง โค้งปิ้งงู ภูพาน จ.สกลนคร
Aumsama foto
0833358883

VDO 4K มุมสูง โค้งปิ้งงู ภูพาน จ.สกลนคร

ทางข้ามเขาภูพาน กาฬสินธุ์ สกลนคร


ทางข้ามเขาภูพาน กาฬสินธุ์ สกลนคร
ทางขึ้นเขาภูพาน จากอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่าน บ้านสร้างค้อ เทศบาลตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ผ่าน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เดินทางตาม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ถนนถีนานนท์
เริ่มต้นเดินทางจาก จังหวัดกาฬสินธุ์ มาอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้นเขาภูพาน ที่บริเวณบ้าน แก้งกะอาม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่าน ผาเสวย จุดชมวิวผาเสวย ผ่าน อุทยานแห่งชาติภูพาน ชมวิวทิวทัศน์ ความสวยงาม บนเทือกเขาภูพาน ชมธรรมชาติบนเขาภูพาน แวะพัก จุดชมวิวภูพาน ผ่านโค้งปิ้งงู ลงเขาภูพาน ทางลงเขาภูพาน ไป อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ถนนถีนานนท์ เป็นทางหลวงสายมหาสารคามกาฬสินธุ์สกลนคร จุดเริ่มต้น ทางหลวงหมายเลข 213 ถนนถีนานนท์ ที่ในเขตเทศบาลอำเภอเมืองมหาสารคาม ข้ามแม่น้ำชี เข้าเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เข้าเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่าน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านเทศบาลตำบลโคกสี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าเขต อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสอนธุ์ ผ่านเขต อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าเขตอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านอำเภอสมเด็จ ไป บริเวณบ้านแก้งกะอาม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้นเขาภูพาน ผ่าน บ้านสร้างค้อ เขตเทศบาลตไบลสร้างค้อ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เข้าเขต อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ผ่านอำเภอภูพาน ไป ถึง โค้งปิ้งงู ลงเขาภูพาน เข้า อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สิ้นสุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ถนนถีนานนท์ ที่ เทศบาลเมืองสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีอาณาเขต ติดต่ออำเภิอต่างๆ ที่อยู่ข้างเคียงกันดังต่อไปนี้
ด้านทิศเหนือ ติดกับ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ และ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัเกาฬสินธุ์
ด้านทิศใต้ ติดกับอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ด้านทิศตะวันออก ติเกับ อำเภอนามน จังหวัเกาฬสินธุ์ และ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ด้านทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอยางตลาด จังหวัเกาฬสินธุ์
อำเภอสมด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
อำเภอสมเด็จ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีอาณาเขตติดต่อ ทางด้านทิศเหนือ ติด อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ทิศใต้ติด อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ และ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทิศตะวันออกติด อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันตกติดกับ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
บ้านแก้งกะอาม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
สถานที่ท่องเที่ยว บ้านแก้งกะอาม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
น้ำตกแก้งกะอาม
ผาเสวย
บ้านสร้างค้อ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เป็นหนึ่งในสี่ ของตำบล ในอำเภอภูพาน บ้านสร้างค้อ อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน และ เขตป่าสงวนภูพาน เขต สปก.ภูพาน มีอาณาเขต ติดกันกับ ทางด้านทิศเหนือ ติดกับตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ทิศใต้ติด อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศตะวันออก ติดตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบบโคกภู และ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
อำเภอภูพาน เป็นอำเภอในจังหวัดสกลนคร ประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงกัน ทางด้าน ทิศเหนือ ติด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร และ อำเภอเมืองสกลนคร ทิศตะวันออก ติด อำเภอเมืองสกลนคร และ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ทิศใต้ ติดอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศตะวันตกติด อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร เป็นอำเภอในจังหวัดสกลนคร ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทิศเหนือติดกับ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันตก ติด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร และ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออก ติด อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร และ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ทิศใต้ ติดกับ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร และ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ภูพาน เทือกเขาภูพาน ทิวเขาภูพาน อุทยานแห่งชาติภูพาน
อุทยานแห่งชาติภูพาน มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่ อำเภอพรรณานิคม อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุดบาก อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร อำเภอสมเด็จ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิวเขาภูพาน เริ่มต้นจากบริเวณ ทิศตะวันออกของหนองละหาน ในเขตอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ทอดตัวไปจนถึง แม่น้ำโขง ในบริเวณปากแม่น้ำมูล ในเขตอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ทางข้ามเขาภูพาน อำเภอสมเด็จ อำเภอภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข213

ทางข้ามเขาภูพาน กาฬสินธุ์ สกลนคร

ทางหลวงหมายเลข213 ข้ามเขาภูพาน


ทางหลวงหมายเลข213 ข้ามเขาภูพาน
ทางหลวงหมายเลข213
ถนนถีนานนท์
ข้ามเขาภูพาน
ทางข้ามเขาภูพาน
อำเภอเมืองสกลนคร
อำเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร
อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
โค้งปิ้งงู
วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์
ทางหลวงสายมหาสารคามกาฬสินธุ์สกลนคร
ทางหลวงหมายเลข213ข้ามเขาภูพานอำเภอภูพานอำเภอสมเด็จจังหวัดสกลนครจังหวัดกาฬสินธุ์โค้งปิ้งงูทางข้ามเขาภูพานถนนถีนานนท์

ทางหลวงหมายเลข213 ข้ามเขาภูพาน

“เที่ยวอุทยานแห่งชาติภูพาน” สำนักข่าวไทย


สำนักข่าวไทย 171057 MCOTHD 30
พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร ซึ่งนับเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความสวยงาม ด้านธรรมชาติ และมีจุดชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าจะสวยงามแค่ไหน

“เที่ยวอุทยานแห่งชาติภูพาน” สำนักข่าวไทย

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆTips

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *