Home » ประกัน Unitlinked ควรซื้อจริงหรือ? โดย อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) | Tommy Actuary | ประกัน การ ศึกษา บุตร

ประกัน Unitlinked ควรซื้อจริงหรือ? โดย อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) | Tommy Actuary | ประกัน การ ศึกษา บุตร

ประกัน Unitlinked ควรซื้อจริงหรือ? โดย อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) | Tommy Actuary


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

อย่าซื้อประกัน Unit Linked จนกว่าจะได้ดูคลิปนี้
ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) เป็นประกันชีวิตที่ถูกออกแบบเพื่อเป็นเครื่องมือวางแผนการเงินระยะยาวที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามจังหวะและสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต และ มีส่วนของการลงทุนเพิ่มเข้ามาในตัวกรมธรรม์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่อยากให้ความคุ้มครอง หรือ ผลประโยชน์ของกรมธรรม์เติบโตตามสินทรัพย์และความเสี่ยงที่ได้เลือกลงทุนไป
ผู้ถือกรมธรรม์สามารถเลือกเน้นที่ความคุ้มครองระยะยาว (เช่น ตลอดชีวิต หรืออย่างน้อย 20 – 30 ปี เป็นต้นไป) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรือการสูญเสียชีวิตก็ได้ หรือ เลือกเน้นที่การสะสมทรัพย์ระยะยาว (มากกว่า 10 – 20 ปีขึ้นไป) เพื่อวางแผนเงินที่คาดว่าจะจำเป็นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนหลังเกษียณ การวางแผนการศึกษาบุตร หรือ การวางแผนมรดกให้คนที่เรารัก
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ซื้อ
ประกันควบการลงทุน (ไม่ใช่ประกันเพื่อการลงทุน)
ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) กับกองทุนรวมแตกต่างกัน
ทำไมยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ถึงมีการหักค่าใช้จ่ายในช่วงปีแรกสูงกว่า กองทุนรวม
งั้นลองจับประกันกับการลงทุนมาผสมกันเอาเอง
ยูนิตลิงค์ (Unit Linked) ก็คือการประกันชีวิต
จ่ายเบี้ยน้อยกว่าที่คิด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ขาย
อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คุณวุฒิสูงสุดระดับเฟลโล่
FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Hons), B.Eng (Hons)
อดีตนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 3 สมัย
► เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่มีประสบการณ์ในการคำนวณ ดำเนินงาน และให้คำปรึกษาต่าง ๆ ในด้านมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน (TAS19)
►เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการเงิน ที่มีประสบการณ์ในการคำนวณ ดำเนินงาน และ ให้คำปรึกษาต่าง ๆ ในด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง การตั้งสำรองการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS16)
►เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับสามัญ (ระดับสูงสุด)
►เป็นวิทยากรบรรยายทางด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS9) รวมถึงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (TAS19) ให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.), ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.), สำนักงานสอบบัญชีต่าง ๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
►เป็นอาจารย์พิเศษประจำที่มหาวิทยาลัยนิด้า (ปริญญาโท) ทางด้านวิศวกรรมการเงิน คณะบริหารธุรกิจ และเคยเป็นอาจารย์พิเศษของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศศินทร์
► ดำรงตำแหน่งทางสังคมเป็น “นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 3 สมัยซ้อน” “กรรมการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยไทย” “เลขาธิการสภาธุรกิจประกันภัยไทย” และเคยดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัยของสมาคมประกันชีวิตไทย และคณะอนุกรรมการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม
► ได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่น” ในปี 2017 จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิด้า และ “นักสถิติดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2016 จากสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย และรางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” ประจำปี 2012 จากสภาธุรกิจประกันภัยในอาเซียน
► ใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย สอบได้คุณวุฒิระดับสูงสุด (ระดับเฟลโล่) จากทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ อเมริกา อังกฤษ และไทย ตั้งแต่ปี 2005 ซึ่งเป็นคนไทยอันดับต้น ๆ ที่เป็นเฟลโล่คนแรก
► เป็นผู้แนะนำหลักทรัพย์และการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต. (IC License) และผ่านการสอบ CFA level 2 ของ The CFA Institute จากสหรัฐอเมริกา รวมไปถึง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง Financial Risk Manager (FRM) ของ Global Association of Risk Professional จาก สหรัฐอเมริกา
► ปริญญาโท 2 ใบ จาก City University of Hong Kong ทางด้าน MBA และวิศวกรรมการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ)
“เพราะเราให้คุณได้มากกว่าการคำนวณ”
► Website : https://actuarialbiz.com/th
► Facebook : https://www.facebook.com/TAS19TommyAc…
► Link LINE@ : https://line.me/R/ti/p/%40abstas19
► LINE@ : @abstas19
► Tel. : พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน 0828997979 | ศุภิชา ตั้งวิมลวุฒิวงศ์ 0871007199
อัพเดทความรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ่มเติมได้ที่
► Website TFRS 9 : https://www.tfrs9consulting.com
► Website TFRS 16 : https://www.tfrs16consulting.com
► Website TFRS 17 : https://www.tfrs17consulting.com
ทำความรู้จักกับอาจารย์ทอมมี่ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมากความสามารถ เพิ่มเติมได้ที่
► Website : https://www.tommypichet.com
► Facebook : https://web.facebook.com/thaiactuary
เคล็ดลับความสำเร็จ \”The Top Job Secret\”
► Website : http://www.tommyactuary.com
► Facebook : https://web.facebook.com/topjobsecret
สนใจเรียนคณิตศาสตร์ประกันภัย \”Actuarial Best Center\”
► Facebook : https://web.facebook.com/ActuarialBes…
Actuarialbiz
TommyActuary
TopJobSecret
TommyPichet
TommyQuotes

ประกัน Unitlinked ควรซื้อจริงหรือ? โดย อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) | Tommy Actuary

วางแผนการศึกษาบุตรหรือยัง


หลักการวางแผนเพื่อช่วยประหยัดเงินที่จะเกิดในอนาคต และวางแผนการันตีเงินให้ลูกเรียน
https://www.loveinsurance.in.th/
ประกันความรัก
MMDRT
ตัวแทนประกันสุขภาพ

วางแผนการศึกษาบุตรหรือยัง

การประกันคุณภาพการศึกษา2564


การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
สนใจติวออนไลน์ครูผู้ช่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น นักวิชาการศึกษา นักพัฒนาชุมชน สอบถามได้ทางเพจ https://www.facebook.com/gururkrututor

การประกันคุณภาพการศึกษา2564

แนวทางการวางแผนค่าใช้จ่ายบุตรตั้งแต่เกิดจนโต (พร้อมตัวอย่าง)


หายไปนานเดือนกว่า
วันนี้ MoneyInTheBox กลับมาด้วยตอนพิเศษ
คือจะไม่ใช่เป็น Q\u0026A เหมือนตอนก่อนๆ
แต่จะเป็นการบอกเล่าแนวทาง
\”การวางแผนค่าใช้จ่ายบุตรตั้งแต่เกิดจนโต\”
ว่าต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง
เพื่อใช้เป็น CheckList ให้กับทุกท่าน
ในการวางแผนค่าใช้จ่ายให้กับลูก
และช่วงท้ายผมยังได้เล่าแผน
ที่ผมได้วางไว้ให้กับลูกผม
ไว้เป็นตัวอย่างพอสังเขปด้วยครับ
ท่านใดวางแผนจะมีลูก หรือตอนนี้มีแล้ว
ควรเปิดดูเป็นอย่างยิ่งนะครับ
เรียนรู้บทเรียนอื่นๆ เพิ่มเติมที่
http://www.aacademy.net
A Free Lifelong Learning Academy

แนวทางการวางแผนค่าใช้จ่ายบุตรตั้งแต่เกิดจนโต (พร้อมตัวอย่าง)

ตัวอย่างการให้คำปรึกษาวางแผนการศึกษาบุตร


หลายท่านที่มีบุตรหลานที่ต้องส่งให้เรียนจนจบ
อาจมีปีญหาว่าไม่ทราบจำนวนงบประมาณที่แท้จริง
คลิปนี้ผมแสดงตัวอย่างการคำนวณให้ลูกค้าท่านหนึ่งให้ดูนะครับ
การวางแผนการเงินในแต่ละด้านทั้ง
เกษียณ
โอนย้ายความเสี่ยง
สภาพคล่อง
ลงทุน
ภาษี
จำเป็นต้องมีการวางแผนแบบองค์รวมเสียก่อน
เพื่อความเหมาะสม สอดคล้องและยึดโยงกับเป้าหมาย
บริการจัดทำแผนเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าของผมจะได้รับ
เพื่อความมั่นคงในทางการเงินตลอดชีวิต
สอบถามเพิ่มเติม ทางไลน์ @insurerunner
หรือติดตามเพจ Insure Runner ประกันนักวิ่งครับ

ตัวอย่างการให้คำปรึกษาวางแผนการศึกษาบุตร

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *