Home » ซื้อบ้านหลังใหม่ จะย้ายเข้าบ้านและเป็นเจ้าบ้าน ? ใครสามารถแจ้งย้ายออกได้บ้าง | การย้ายบ้าน

ซื้อบ้านหลังใหม่ จะย้ายเข้าบ้านและเป็นเจ้าบ้าน ? ใครสามารถแจ้งย้ายออกได้บ้าง | การย้ายบ้าน

ซื้อบ้านหลังใหม่ จะย้ายเข้าบ้านและเป็นเจ้าบ้าน ? ใครสามารถแจ้งย้ายออกได้บ้าง


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

1. ซื้อบ้านหลังใหม่จะแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านและเป็นเจ้าบ้าน
การซื้อบ้านหลังใหม่เมื่อเจ้าบ้านเข้าไปอาศัยในบ้านแล้ว จะต้องดำเนินการแจ้งย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย ในกรณีเป็นบ้านจัดสรร ตามหมู่บ้านต่างๆ เมื่อก่อสร้างเสร็จ เจ้าของหมู่บ้านจะแจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่บ้านนั้นตั้งอยู่ เพื่อให้นายทะเบียนกำหนดบ้านเลขที่ และจัดทำทะเบียนบ้านไว้ให้ ดังนั้น เมื่อจะดำเนินการแจ้งย้ายเข้า ให้เจ้าบ้านที่จะย้ายไปดำเนินการแจ้งย้ายออกต่อนายทะเบียนแห้งท้องที่ที่มีชื่ออยู่เดิม แล้วจึงมาติดต่อแจ้งย้ายเข้าต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่บ้านนั้นตั้งอยู่
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ คือ 1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง 2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของบ้านหลังใหม่ 3. สัญญาซื้อขายหรือโฉนดที่ดินของบ้านหลังใหม่ 4. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ซึ่งสำนักทะเบียนที่ผู้ย้ายมีชื่อออกให้ ทั้งนี้ให้แจ้งต่อนายทะเบียนว่าประสงค์จะเป็นเจ้าบ้านหลังใหม่ด้วย นายทะเบียนเมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว จะดำเนินการแจ้งย้ายเข้า และเพิ่มชื่อผู้ย้ายเข้าในทะเบียนบ้านในฐานะเจ้าบ้านต่อไป การดำเนินการแจ้งย้ายเข้านี้ต้องดำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้านหลังใหม่ หากไม่แจ้งภายในกำหนดเวลา มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
2. ใครสามารถแจ้งย้ายออกได้บ้าง
เมื่อมีผู้ย้ายออกจากบ้านนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย จะต้องแจ้งย้ายออกของบุคคลดังกล่าว ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก ผู้ที่สามารถดำเนินการแจ้งย้ายได้ มีดังนี้
1. เจ้าบ้านซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านที่จะต้องแจ้ง เมื่อมีคนย้ายออกไปหรือย้ายเข้ามาในบ้านหลังนั้น
2. ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน ซึ่งรายการในทะเบียนบ้านไม่ได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน ประสงค์จธทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน เพื่อดำเนินการแจ้งตามกฎหมาย ก็สามารถดำเนินการ โดยนายทะเบียนจะสอบถามถึงสาเหตุหรือเหตุผลความจำเป็นและบันทึกไว้ พร้อมกับเรียกสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง ซึ่งนายทะเบียนจะดำเนินการให้ตามที่แจ้งในฐานะเป็นเจ้าบ้าน
3. ผู้ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ประสงค์จะทำหน้าที่ในฐานะได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน สามารถดำเนินการได้ โดยแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน ในฐานะผู้ได้รับมอบหมาย โดยเจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง ในฐานะผู้ได้รับมอบหมาย สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
ที่มา : https://stat.bora.dopa.go.th/callcenter1548/A131_voice.htm

See also  รีวิว การยื่นขอรับเงินกุกมินแทจิกึมเงินประกันเดินทางกลับ วีซ่า E-9 | ขอ เงิน ภาษี คืน
See also  อุปสงค์ อุปทาน Demand\u0026Supply | ค่าธรรมเนียม อปท คือ

ซื้อบ้านหลังใหม่ จะย้ายเข้าบ้านและเป็นเจ้าบ้าน ? ใครสามารถแจ้งย้ายออกได้บ้าง

สารคดี ทึ่งทั่วโลก Ep.82(ปี2021)การย้ายบ้านที่โตนเลสาบ กัมพูชา


ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะลงคลิปดีๆมาให้ดูบ่อยๆ💖

สารคดี ทึ่งทั่วโลก Ep.82(ปี2021)การย้ายบ้านที่โตนเลสาบ กัมพูชา

สารคดี สำรวจโลก ตอน รถบรรทุกยักษ์


รถบรรทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของสิ่งก่อสร้างบนโลกใบนี้ พวกมันทำหน้าที่ในการขนย้ายสิ่งต่างๆ ขนาดที่ใหญ่ช่วยให้การทำงานของทีมช่างเป็นไปอย่างรวดเร็ว พบกับเหล่ารถบรรทุกขนาดใหญ่ใน สารคดี สำรวจโลก ตอน รถบรรทุกยักษ์
💻 ดูสารคดี ดีที่สุด ชัดที่สุด ที่ Good TV www.tv.co.th
☎️ Good TV โทร 020263399
📱 Line @goodtv คลิก https://line.me/R/ti/p/%40goodtv

See also  สามีภรรยาแยกกันอยู่ 20 ปี โดยที่สามีไม่ได้หย่าภรรยา การแต่งงานจะยังมีผลอยู่หรือไม่ | สามี ภรรยา แยก กัน อยู่

สารคดี สำรวจโลก ตอน รถบรรทุกยักษ์

ย้ายบ้านข้ามแม่น้ำ l ออกอากาศ 8 สิงหาคม 2564


เรื่องจริงไม่น่าจริงคืนนี้ จะพาทุกคนย้อนไปชมการปฏิบัติการย้ายบ้านทั้งหลัง ที่หนักร่วม 40 ตัน ข้ามแม่น้ำแม่กลอง ที่ทุกขั้นตอนล้วนมีความอันตรายซึ่งพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่ไปติดตามกันในเรื่องจริงผ่านจอ
เรื่องจริงผ่านจอ เรื่องจริงผ่านจอล่าสุด เรื่องจริงผ่านจอย้อนหลัง

ย้ายบ้านข้ามแม่น้ำ l ออกอากาศ 8 สิงหาคม 2564

#เอกสารที่ต้องใช้ในการย้ายชื่อไปเป็นเจ้าบ้าน@TEE สตอรี่


เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการย้ายชื่อไปอยู่อีกบ้านโดยไปเป็นเจ้าบ้าน ต้องใช้ตัวจริงทั้งหมด และต้องไปด้วยตัวเอง
1.สำเนาทะเบียนตัวจริง
2.บัตรประชาชนตัวจริง
3.สัญญาซื้อขายตัวจริง (สำคัญมาก)
4.สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงที่จะย้าย

#เอกสารที่ต้องใช้ในการย้ายชื่อไปเป็นเจ้าบ้าน@TEE สตอรี่

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆwes-and-vps/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *