Home » 4 ข้อที่ห้ามทำ ถ้าอยากได้ค่าชดเชยเลิกจ้าง | การ เลิก จ้าง พนักงาน

4 ข้อที่ห้ามทำ ถ้าอยากได้ค่าชดเชยเลิกจ้าง | การ เลิก จ้าง พนักงาน

4 ข้อที่ห้ามทำ ถ้าอยากได้ค่าชดเชยเลิกจ้าง


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

1.ห้ามลาออกเอง
2.ห้ามหยุดพัฒนาตัวเอง
3.ห้ามผิดวินัยบริษัท
4.ห้ามทำผิดกฎหมาย
==================
บท/บรรยาย : ศราวุธ ชัยดี
บันทึกเสียง PURE Studio
https://purestudio.simdif.com/?1593612417489

4 ข้อที่ห้ามทำ ถ้าอยากได้ค่าชดเชยเลิกจ้าง

[LIVE] งานมั่นคง EP.11 การเลิกจ้างในรัฐวิสาหกิจ


คุยเรื่อง \”การเลิกจ้างในรัฐวิสาหกิจ\” Ep.11 ในประเด็นปัญหาการเลิกจ้างพนักงานรัฐวิสาหกิจในอุตสาหกรรมการบินเป็นจำนวนมาก อันเนื่องจากปัญหาการขาดทุนต่อเนื่องและหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสรอบแรก ส่งผลกระทบต่อพนักงานและครอบครัวนับหมื่นชีวิต รูปแบบการจ้างงานที่ย่ำแย่จากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ลดต้นทุนในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทย และการปกป้องการจ้างงานที่เป็นธรรมของสหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทย
พบกับ งานมั่นคง รายการเผยแพร่ความคิดเกี่ยวกับงานมั่นคงและรณรงค์เพื่อบรรจุแรงงานสัญญาจ้างร���ยะสั้นและเอ๊าท์ซอร์ซในหน่วยงานของรัฐเพราะงานที่พวกเขาทำไม่ใช่งานชั่วคราว ผ่านการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียไปยังคนทำงานภาครัฐและสาธารณชนให้ตระหนักถึงปัญหาการจ้างงานไม่มั่นคง สภาพการทำงานที่เลวร้ายกับการเลิกจ้างที่ก่อให้เกิดความยากจน ความเหลื่อมล้ำและการทำลายอำนาจการต่อรองของคนทำงาน
คุยกับ คุณสรยุทธ หอมสุคนธ์ อดีตประธานสหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทย
ดำเนินรายการโดย พัชณีย์ คำหนัก สมาชิกสหภาพคนทำงาน
_______________
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 11.40 น.
ทางเพจ facebook และ youtube : ประชาไท

[LIVE] งานมั่นคง EP.11 การเลิกจ้างในรัฐวิสาหกิจ

Ep.8 | สิทธิที่จะได้รับเมื่อถูกเลิกจ้าง | by HR_พี่โล่


Ep.8 | เมื่อถูกเลิกจ้างจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง คลิปนี้มีคำตอบ by HR_พี่โล่
ช่วงนี้มีให้เห็นในข่าวบ่อย ๆ เรื่องการเลิกจ้างพนักงาน ด้วยเหตุผลหลายอย่าง ดังนั้นวันนี้เลยอยากเอาข้อมูลมาฝากค่ะ เผื่อใครยังไม่รู้ ในกรณีเมื่อถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง
1. เงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้า กรณีให้ออกโดยมีผลในทันที
พรบ.สคุ้มครองแรงงาน แบับที่ 7 (ล่าสุด)
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ “มาตรา ๑๗/๑ ในกรณีที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบ ตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างเป็นจ านวนเท่ากับค่าจ้างที่ลูกจ้างควรจะได้รับ นับแต่วันที่ให้ลูกจ้างออกจากงานจนถึงวันที่การเลิกสัญญาจ้างมีผลตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง โดยให้จ่าย ในวันที่ให้ลูกจ้างออกจากงาน”
ตย.กำหนดจ่ายทุกวันสิ้นเดือน เลิกจ้างในวันที่ 25 กรกฎาคม 62 สัญญาจ้างจะมีผล คือ 31 สิงหาคม 2562 ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าตกใจถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562
หมายเหตุ. 1 งวด ค่าจ้าง อาจไม่ใช่ 30 วัน งวดค่าจ้างอาจเป็น ทุก 7 วัน หรือ 15 วันก็ได้
(แก้ไขจากข้อความเดิมค่ะ)
2. เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง
กฏหมายมาตรา 118 กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง ดังต่อไปน้ี
หากทำงานต่อเนื่องครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 30 วัน
หากทำงานครบ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 90 วัน
หากทำงานครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 180 วัน
หากทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 240 วัน
หากทำงานครบ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 300 วัน
หากทำงานครบ 20 ปี จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 400 วัน
3. เงินสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม กรณีว่างงาน
สำหรับใครที่มีสิทธิประกันสังคม จะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีว่างงานจากประกันสังคม หากจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน โดยจะต้องรีบไปขึ้นทะเบียนหางาน ณ สำนักจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกเลิกจ้าง และยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน โดยเงินช่วยเหลือที่ได้รับ จะเป็นเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย
ขอบคุณที่ติดตาม คู่มือมนุษย์เงินเดือน นะคะ
เลิกจ้าง ชดเชยเลิกจ้าง
Ep.1 แนะนำตัวค่ะ จุดเริ่มต้น และวัตถุประสงค์การทำช่องคู่มือมนุษย์เงินเดือน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/b72UR2lf5dw
Ep.2 มนุษย์แม่ มีสิทธิได้รับอะไรบ้าง จากการเป็นมนุษย์เงินเดือน 2562 | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/QxlHtfLSuno
Ep.3 การลากิจ ตาม พรบ.แรงงานใหม่ 2562 | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/vlROrYY_ms
Ep.4 วันหยุดที่ลูกจ้างต้องได้รับ ตามกฏหมายแรงงาน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/joQufrDASmE
Ep.5 พนักงานหญิงลาไปงานวันแม่ ใช้สิทธิลากิจโดยได้รับค่าจ้างได้หรือไม่ ? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/CuQe6z7pFIQ
Ep.6 ส่งเงินประกันสังคมครบ 3 เดือนแล้ว ทำไมยังใช้สิทธิรักษาพยาบาลไม่ได้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/5NHCdGoTkLc
Ep.7 เช็คสิทธิประกันสังคมได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ผ่านแอป SSO Connect | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/_vO2pxakzNQ
Ep.8 สิทธิที่จะได้รับเมื่อถูกเลิกจ้าง | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/r3QIlmjojxE
Ep.9 ขึ้นทะเบียนว่างงาน แต่ไม่ได้รับเงิน ความจริงที่ต้องรู้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/nzrT7Fqa5TM
Ep.10 ทำงานไม่ถึงเดือน อยากลาออก ทำได้หรือไม่ คลิปนี้มีคำตอบ | มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/C_lPQK7N2A4
Ep.11 การลาป่วย สิทธิที่ลูกจ้างควรรู้ ตามกฎหมายแรงงาน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/Anzd9Yp28c
Ep.12 ผู้ประกันตนมีกี่ประเภท ได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันอย่างไร | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/v4dFozcs9Zw
Ep.13 ออกจากงานแล้วยังใช้สิทธิประกันสังคมได้อีก 6 เดือนนะรู้ยัง? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/la5siLf3BWg
Ep.14 การทดลองงาน กฎหมายกำหนดไว้กี่วัน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/qWg8u2F60Uo
Ep.15 นายจ้างจะขยายการทดลองงานปอีกได้หรือไม่ ? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/zHY6_RBnXOA
Ep.16 ประสบการณ์เบิกค่าคลอดไม่ได้ และวิธีแก้ปัญหากรณีนี้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/kFqGC2TjD80
Ep.17 นักศึกษาฝึกงานต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนหรือไม่? | | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/CeGmSSjvJvg
Ep.18 เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีเจ็บป่วยบ้าง ใครมีสิทธิได้รับบ้าง ? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/4F9oJShT3io
Ep.19 ตรวจสอบการส่งเงินสมทบด้วยตัวเอง ผ่าน SSO Connect | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/9UE2DRvEn5Q
Ep.20 กองทุนประกันสังคม VS กองทุนเงินทดแทน สิทธิที่ลูกจ้างควรต้องรู้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/KFx_QPCqL0
Ep.21 Q\u0026A เรื่องการลากิจ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/LSt98eY7KhY

See also  HACKER King Leo Đột Nhập Vào ACC NOOB POWER Để Phá Robux Và Cái Kết!!! | king power scb
See also  การคัดค้านผู้จัดการมรดก การเพิกถอนผู้จัดการมรดก | การขอเป็นผู้จัดการมรดก

Ep.8 | สิทธิที่จะได้รับเมื่อถูกเลิกจ้าง | by HR_พี่โล่

เลิกจ้าง ครู-ภารโรง งบลูกจ้างชั่วคราวหมด! | จั๊ด ซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน | one31


เฟนเพจ สมัครงาน สอบราชการ ซึ่งเป็นแฟนเพจที่ รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การสมัครงานราชการ การจ้างงาน ได้โพสต์หนังสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 ซึ่งเป็นคำสั่งให้ลูกจ้างชั่วคราวทุกอัตราหยุดปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป หรือในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้

ดูฟรี คมชัด ทั่วประเทศ
ชม Online ได้ทาง : http://www.one31.net/live
ดูย้อนหลังที่แรกทาง : http://www.one31.net
ติดตามข่าวสารจากช่อง one
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “one31” ที่ : http://www.bit.ly/one31app
Facebook : https://www.facebook.com/one31Thailand
Instagram : https://www.instagram.com/one31thailand
Twitter : https://twitter.com/onehdthailand
http://www.one31.net/live

See also  ปิก้า ปิก้า - SPRITE (HIGHLIGHT) | SEMI-FINAL | [ SMTMTH2 ] | เช็ค หมายเลข บัญชี

เลิกจ้าง ครู-ภารโรง งบลูกจ้างชั่วคราวหมด! | จั๊ด ซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน | one31

ลูกจ้างต้องได้! ค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง #สิทธิลูกจ้าง #ค่าชดเชย #กฎหมายแรงงาน #เลิกจ้าง #mfinance


ลูกจ้างต้องรู้! ค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง สิทธิลูกจ้าง ค่าชดเชย กฎหมายแรงงาน เลิกจ้าง mfinance ช่องเอ็ม mfoodtv นายจ้าง กระทรวงแรงงาน ประกันสังคม จัดหางาน
เครดิตข้อมูล : กระทรวงแรงงาน, ธรรมนิติ
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรา 118 ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง ดังต่อไปนี้
1) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี
ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่ำจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 30 วันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
2) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี
ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่ำจ้างของการทำงาน 90 วันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
3) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี
ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 180 วันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
4) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี
ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง อัตราสุดท้าย 240 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 240 วันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
5) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี
ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง อัตราสุดท้าย 300 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 300 วันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
6) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400
วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของกการทำงาน 400 วันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

ลูกจ้างต้องได้! ค่าชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง #สิทธิลูกจ้าง #ค่าชดเชย #กฎหมายแรงงาน #เลิกจ้าง #mfinance

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *