Home » 3 เทคนิคง่ายๆสอบทหารพราน #ทหารพราน#นายสิบ#ข้าราชการ#เตรียมสอบ | สมัคร ทหาร พราน ลง ใต้

3 เทคนิคง่ายๆสอบทหารพราน #ทหารพราน#นายสิบ#ข้าราชการ#เตรียมสอบ | สมัคร ทหาร พราน ลง ใต้

3 เทคนิคง่ายๆสอบทหารพราน #ทหารพราน#นายสิบ#ข้าราชการ#เตรียมสอบ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

3 เทคนิคง่ายๆสอบทหารพราน #ทหารพราน#นายสิบ#ข้าราชการ#เตรียมสอบ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน 65 อัตรา


สอบราชการ
สอบหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ต้นปาล์มชาแนล
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน 65 อัตรา
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 65 อัตรา รายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. บุคคลพลเรือน (เพศชาย)
จำนวน 63 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
– เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วว่าไม่มีความผิด เว้น คดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท
– ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใดๆ
– ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
– ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
– มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
– สำเร็จการศึกษาในระดับ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อแขนสั้นและกางเกงขาสั้น)
– ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการ ทหารกองประจำการ)
– ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วย เฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
– ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดยาเสพติด
– มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.34 – 31 ธ.ค.46)
– ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
– มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป
– ไม่รับสมัครผู้ที่ต้องไปคัดเลือกการเกณฑ์ทหารในปี พ.ศ.2565 และยังไม่ได้ ดำเนินการผ่อนผันให้เรียบร้อย (ต้องมีเอกสารมายืนยัน)
– สามารถว่ายน้ำได้ (จะทำการทดสอบสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วในวันรายงาน ตัวเข้ารับการฝึก โดยให้เตรียมกางเกงสำหรับว่ายน้ำมาด้วย)
2. บุคคลพลเรือน (เพศหญิง)
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– สถานภาพโสด
– เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
– เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วมีความผิด ต้องคำพิพากษาจำคุก เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท
– ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
– ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
– ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด
– มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
– ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใดๆ
– ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)
– ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
– มีสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครเข้ารับการเป็น อส.ทพ. (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.39 – 31 ธ.ค.46)
– วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และน้ำหนัก 40 กิโลกรัม ขึ้นไป
– ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ งานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– ว่ายน้ำเป็น
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสามารถสมัครได้ทาง อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ marinesrangers.com ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

See also  Ep.95 | การเกษียณอายุเท่ากับการเลิกจ้าง ต้องได้รับค่าชดเชย ถ้านายจ้างไม่กำหนดเกษียณอายุควรทำอย่างไร? | ประกัน สังคม เกษียณอายุ 60

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน 65 อัตรา

เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน นาวิกโยธิน 130 อัตรา ประจำปี 2565


หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี จำนวน 130 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน นาวิก โยธิน สังกัด กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครทาง Internet ตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด
2. วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.34 ถึง 31 ธ.ค.46)
4. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรําต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาใดๆ
6. เป็นผู้ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วมีความผิด เว้นคดีลหุโทษ หรือคดีที่กระทําผิดโดยประมาท
7. ไม่เคยถูกปลดออกจากอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
8. ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด
9. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
10. ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
11. ไม่รับสมัครผู้ที่ต้องไปคัดเลือกการเกณฑ์ทหารในปี พ.ศ.2565 และยังไม่ได้ดําเนินการ ผ่อนผันให้เรียบร้อย (ต้องมีเอกสารมายืนยัน)
สำหรับเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร (นำมาในวันสอบคัดเลือก)
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบแทนฉบับจริงและสำเนา
2. หนังสือสำคัญทหารกองเกินหรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุนฉบับจริง และสำเนา (ถ้ามี)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของผู้สมัครและของบิดามารดาผู้ให้กำเนิดฉบับจริง
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุลในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
5. ประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิหรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือใบประกาศนียบัตรตามสาขาวิชาชีพที่รับสมัครฉบับจริงและสำเนา
6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด นิ้ว จำนวน 2 รูป
7. หนังสือรับรองยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองกรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ
8. เอกสารรับรองการผ่านงานหรือสำเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพต่างๆ (สำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ)
ค่าสมัครค่าตรวจสมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิต จำนวน 200บาท
การชำระเงินค่าสมัครค่าตรวจสมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิตโดยการนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสร้านสะดวกซื้อ 7Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ชำระเงินค่าสมัครค่าตรวจสมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิตแล้ว และจะไม่คืนเงินค่าสมัครค่าตรวจสมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิตให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นโดยผู้สมัครสามารถชำเงินฯ ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม ถึงวันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสุดท้ายก่อนเวลา 2 ทุ่มตรง เท่านั้น
แจ้งรายชื่อ และวันสอบคัดเลือกของผู้สมัคร ในวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565
การคัดเลือก
1. การทดสอบร่างกาย ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 08001600 ณ อาคารห้องเรียนหมายเลข 7 (ดริลล์ฮอล) ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
2. เกณฑ์คะแนนคิดตามที่กรมทหารพรานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกำหนด
ดึงข้อ เกณฑ์ผ่าน 6 ครั้ง คะแนนเต็ม 18 ครั้ง
ยึดพื้น เกณฑ์ผ่าน 28 ครั้ง คะแนนเต็ม 52 ครั้ง
ลุกนั่ง (ภายใน 2 นาที) เกณฑ์ผ่าน 42 ครั้ง คะแนนเต็ม 78 ครั้ง
วิ่ง 800 ม. เกณฑ์ผ่าน 3 นาที 30 วินาที คะแนนเต็ม 2 นาที 30 วินาที
3. การทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย การพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)
4. วันประกาศผลใน วันที่ 25 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์กรมทหารพรานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน www.marine.navy.mi.th/paramilitary
5. การรายงานตัวเข้ารับการฝึกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

See also  ดูดวงเลขทะเบียนรถ วิธีเลือกทะเบียนรถมงคล ตัวอักษรต้องห้าม #ริวจิตสัมผัส | วิธีแก้เคล็ดเลขทะเบียนรถ
See also  จุดจบของไอเอส? | Podcast EP26 | บริษัท เอ ไอ เอ ส จำกัด

เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารต่อไป กดติดตาม เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ สวัสดีครับ

เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน นาวิกโยธิน 130 อัตรา ประจำปี 2565

ឪពុកម្ដាយជាព្រះរស់ 🙏🙏🙏 សម្តែងដោយ៖ លោកគ្រូ សាន ភារ៉េត | San Phearath 2021


ឪពុកម្ដាយជាព្រះរស់ 🙏🙏🙏 សម្តែងដោយ៖ លោកគ្រូ សាន ភារ៉េត | San Phearath 2021

សូមអគុណចំពោះការគាំទ្រ របស់Lok Tesna SK របស់ យើងញំ ហើយកាបង្កើត Channel នេះឡើងគឺដើម្បី បំរើអារម្មណ៍ពុកម៉ែបង
ប្អូនទាំងអោយមានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងកាស្តាប់នូវ ព្រះធម៏ទេសនា ដើម្បីអោយដឹងខុស ដឹងត្រូវ ដឹងបុណ្យដឹងបាត សូមចុចពាក្យ Subscribe
ដើម្បីទទូលបាន Videos ថ្មីៗជាច្រើនបន្តទៀត ៕ សូអរគុណ !
Welcome To Lok Tesna SK youtube channel.
ចូលរួមស្តាបព្រះធម៍ដើម្បីទទូលបាននូវសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីស្ងប់ក្នុងផ្លូវចិត្ត

ឪពុកម្ដាយជាព្រះរស់ 🙏🙏🙏 សម្តែងដោយ៖ លោកគ្រូ សាន ភារ៉េត | San Phearath 2021

อยากเป็นทหาร 3 ชายแดนใต้ไม่ยาก|sor ruk


ใจพร้อมไหม กายพร้อมหรือป่าว ถามใจดู

อยากเป็นทหาร 3 ชายแดนใต้ไม่ยาก|sor ruk

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆTips

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *