Home » เปิดสิทธิประโยชน์ มนุษย์เงินเดือน-ข้าราชการ หลังเกษียณ ได้เงินอะไรบ้าง? #รอดไปด้วยกัน | เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

เปิดสิทธิประโยชน์ มนุษย์เงินเดือน-ข้าราชการ หลังเกษียณ ได้เงินอะไรบ้าง? #รอดไปด้วยกัน | เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

เปิดสิทธิประโยชน์ มนุษย์เงินเดือน-ข้าราชการ หลังเกษียณ ได้เงินอะไรบ้าง? #รอดไปด้วยกัน


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เข้าสู่เทศกาลงานเกษียณกันแล้ว โดยเมื่อวานนี้ 30 กันยายน 2563 ถือเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของหลายๆคน โดยเฉพาะเหล่าข้าราชการที่มีอายุ 60 ปี ที่ได้เวลาพักผ่อนหลังทำงานมาตลอดชีวิต ซึ่งข้าราชการไม่ว่าจะตำแหน่ง หรือทำงานที่ส่วนราชการใด ก็จะได้รับสิทธิและประโยชน์ตอบแทน ทั้งในระหว่างรับราชการอยู่, เมื่อออกจากราชการแล้ว ไปจนถึงการช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต
โดยสิทธิประโยชน์สำหรับข้าราชการวัยเกษียณ อาทิ เงินบำเหน็จ, เงินบำนาญ, เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และหากเสียชีวิตก็จะได้ เงินฌาปนกิจสงเคราะห์, เงินบำเหน็จตกทอด, การขอพระราชทานเพลิงศพ, น้ำหลวงอาบศพ เป็นต้น
มาเจาะดูในส่วนของเงินที่ชาวเกษียณจะได้รับ หลักๆเลยจะเป็นเงินบำเหน็จ เงินบำนาญ แบบไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.(กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ) สรุปง่ายๆ คือ
บำเหน็จ (รับก้อนเดียว) = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x อายุราชการ เช่น เงินเดือนเดือนสุดท้าย 50,000 บาท อายุราชการ 35 ปี จะได้รับบำเหน็จ 1,750,000 บาท
บำนาญ (รับรายเดือนไปจนกว่าจะเสียชีวิต) = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x อายุราชการ ÷ 50 เช่น เงินเดือนเดือนสุดท้าย 50,000 บาท อายุราชการ 35 ปี นํามาคํานวณได้ (50,000 x 35) ÷ 50 = 35,000 บาทต่อเดือน
แต่หากเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่ต้องส่งเงินสะสมทุกเดือนในอัตรา 3% ของเงินเดือน และรัฐบาลจะสมทบให้อีก 3% เหมือนเป็นการออมเงินที่ช่วยให้ข้าราชการมีเงินออมก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งไว้ใช้ในยามเกษียณ นอกเหนือจากเงินบำเหน็จ บำนาญ ซึ่งการคิดเงินบำเหน็จ บำนาญ ของสมาชิก กบข.จะมีดังนี้
บำเหน็จ คิดจากฐานเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x อายุราชการ เช่น ทำงานมา 35 ปี เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายอยู่ที่ 30,000 บาท ก็เอา 30,000 X 35 ก็จะได้เงินบำเหน็จ 1,050,000 บาท
ส่วนบำนาญ คิดจากฐานเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x อายุราชการ ÷ 50 เช่น อายุราชการ 35 ปี เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน สุดท้ายอยู่ที่ 30,000 บาท ก็เอา (30,000 x 35) ÷ 50 = 21,000 บาทต่อเดือน
แต่นอกจากบำเหน็จ บำนาญ แล้ว สมาชิก กบข.จะได้รับเงินก้อนจากกองทุนที่ออมไว้อีกด้วย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับแต่เกษียณอายุ ประกอบด้วย
เงินสะสม หรือเงินออมที่ถูกหักจากเงินเดือนทุกเดือน
เงินสมทบที่รัฐให้
เงินประเดิม และเงินชดเชยเพื่อไม่ให้ผู้เป็นสมาชิก กบข. เสียเปรียบคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกโดยจะมอบให้ผู้ที่เลือกรับบำนาญเท่านั้น คนที่เลือกรับบำเหน็จจะไม่ได้
ดูในส่วนของข้าราชการไปแล้ว มาต่อกันที่มนุษย์เงินเดือนสายเอกชน ที่เป็นผู้ประกันตนของประกันสังคมกันบ้าง โดยเงินที่ส่งกันทุกเดือนจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ประกันว่างงาน และเงินชราภาพ โดยหากเราจ่ายเงินสมทบในอัตราสูงสุดที่ 750 บาทต่อเดือน ก็จะถูกหักเงินเข้ามาเป็นเงินออมชราภาพ จำนวน 450 บาท
หากเข้าสู่วัยเกษียณ โดยต้องมีอายุ 55 ปีก่อน หรือถ้าอายุ 55 ปีแล้วยังทำงานอยู่ ก็จะเบิกได้ หรือสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน แต่คุณต้องเป็นผู้ส่งเงินเข้ากองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี (180 เดือน) ซึ่งสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ก็จะมีเงินบำเหน็จ บำนาญ เช่นกัน
มาดูในส่วนของบำนาญกันก่อน
กรณีจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 180 เดือน มีสิทธิได้รับเงินชราภาพเป็นรายเดือนในอัตรา 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (ฐานเงินเดือนสูงสุดที่คิดคือ 15,000 บาท)
กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน จะได้เงินชราภาพเป็นรายเดือนในอัตรา 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย พร้อมเงิน 1.5% ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน
ตัวอย่าง ได้รับเงินค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และส่งเงินสมทบมาแล้ว 20 ปี เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ จะได้รับเงินชราภาพเท่าไรนั้น คำนวณได้ดังนี้
15 ปีแรก ได้อัตราเงินบำนาญ 20%
5 ปีหลัง ได้อัตราเงินบำนาญ (1.5% × 5 ปี) = 7.5%
รวม 20 ปี = 20% + 7.5% = 27.5%
เราจะได้รับเงินบำนาญรายเดือน = 15,000 x 27.5% = 4,125 บาท/เดือน จนกว่าจะเสียชีวิต
ในส่วนของเงินบำเหน็จชราภาพ ถ้าเลือกรับแบบนี้ ก็จะได้เงินก้อนไปเลย ซึ่งมี 3 ส่วนคือ เงินสมทบของผู้ประกันตน+เงินสมทบจากนายจ้าง+ผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากัน ต้องไปคำนวณในเว็บไซต์ของประกันสังคม www.sso.go.th ซึ่งการจะเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญ ต้องขึ้นอยู่กับเหตุผลของแต่ละคน และเปรียบเทียบถึงความคุ้มค่าที่ได้รับ
นอกจากนี้ยังมีเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่รัฐบาลมอบให้ทุกเดือน เป็นขั้นบันไดตามช่วงอายุ ดังนี้
อายุ 6069 ปี ได้รับเงิน 600 บาท/เดือน
อายุ 7079 ปี ได้รับเงิน 700 บาท/เดือน
อายุ 8089 ปี ได้รับเงิน 800 บาท/เดือน
อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน
ซึ่งจากเงินที่กล่าวมา เป็นเพียงสิทธิพื้นฐานที่คนทำงานจะได้รับ ในบางบริษัทอาจมี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และบางคนเลือกที่จะเก็บออมส่วนตัว เช่น การทำประกันชีวิต, การลงทุนในกองทุนต่างๆ เพื่อวางแผนเกษียณอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข ไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน และไม่เป็นภาระกับลูกหลาน

See also  HỌC LẬP TRÌNH WEB HTML CƠ BẢN - BÀI 01 - TUTORAL Huynh Van Thanh Quan | Tin Hay về chủ đề xuống dòng trong html |
See also  Woodworking Techniques and Skills, Joint Smart and Innovative // Make Extremely Large Wooden Table | โต๊ะ ทำงาน ตรง เสา

ชี้ช่องทางธุรกิจ พลิกชีวิต รอดไปด้วยกัน! ทุกวันอังคารพฤหัสบดี เวลา 18.30 น.
รอดไปด้วยกัน รอดไปด้วยกันเศรษฐกิจชาวบ้าน ทินโชคกมลกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม https://ch3thailandnews.bectero.com/news/210790

See also  ฮวงจุยบ้านอยู่แล้วรวย [เป็นหนึ่งเรื่องฮวงจุ้ย] EP8 | ดวงป้ายทะเบียนรถ

เปิดสิทธิประโยชน์ มนุษย์เงินเดือน-ข้าราชการ หลังเกษียณ ได้เงินอะไรบ้าง? #รอดไปด้วยกัน

#ลาออกงาน แต่ไม่ได้เขียนใบลาออก ไม่แจ้งล่วงหน้า มีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือไม่? แล้วจะได้เมื่อไหร่?


ลูกจ้างหลายคนคงเคยเจอปัญหา ต้องออกจากงานโดยด่วน แบบไม่ได้เขียนใบลาออก หรือไม่ได้แจ้งล่วงหน้า หรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลาที่นายจ้างกำหนดไว้ แล้วนายจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้าง ซึ่งจริงเรื่องนี้มีกฎหมายกำหนดไว้แล้ว เดี๋ยวผมจะมาคลายข้อสงสัยให้กับทุกท่านเอง

#ลาออกงาน แต่ไม่ได้เขียนใบลาออก ไม่แจ้งล่วงหน้า มีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือไม่? แล้วจะได้เมื่อไหร่?

เกษียณแล้ว จะได้อะไรบ้าง(ภาคเอกชน)


นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้าง อย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด แต่ปัจจุบันก็ยังมีนายจ้างบ้างส่วนที่พยามยามหลีกเลี่ยงที่จะไม่จ่าย
และในมุมดีๆก็มีนายจ้างอีกบางส่วนที่จ่ายเงินหลังจากเกษียณให้กับลูกจ้างที่มากกว่ากฎหมายแรงงานกำหนด อันนี้ต้องขอชมเชยครับ

เกษียณแล้ว จะได้อะไรบ้าง(ภาคเอกชน)

สวัสดิการของลูกจ้าง ที่นายจ้างต้องจัดให้มีตามกฎหมายแรงงาน


อ้างอิงตามความในกฎกระทรวงวาด้วยการจ ัดสวัสดิ ิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว

สวัสดิการของลูกจ้าง ที่นายจ้างต้องจัดให้มีตามกฎหมายแรงงาน

ว่างงาน ตกงาน ถูกเลิกจ้าง อย่าปล่อยให้ถูกเอาเปรียบ จะต้องได้เงิน 3 ก้อนนี้ ค่าตกใจ ค่าชดเชยเลิกจ้าง


ว่างงานตกงานถูกเลิกจ้างค่าตกใจเงินชดเชยเลิกจ้างประกันสังคมถูกจ้างออกsso connect
ในกรณีถูกเลิกจ้างโดยเราไม่ผิดความผิด..ลูกจ้างส่วนใหญ่ยังไม่รู้สิทธฺของตัวเองว่าควรได้รับเงินชดเชยกรณีใดบ้าง..ในคลิปนี้ผมจะมาบอกสิ่งที่ลูกจ้างควรได้รับ
แต่นายจ้างส่วนใหญ่ไม่เคยบอก

ว่างงาน ตกงาน ถูกเลิกจ้าง อย่าปล่อยให้ถูกเอาเปรียบ จะต้องได้เงิน 3 ก้อนนี้ ค่าตกใจ ค่าชดเชยเลิกจ้าง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่wes-and-vps/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *