Home » ลำดับการรับมรดกของทายาทโดยธรรม และของคู่สมรส | ทายาทโดยธรรม

ลำดับการรับมรดกของทายาทโดยธรรม และของคู่สมรส | ทายาทโดยธรรม

ลำดับการรับมรดกของทายาทโดยธรรม และของคู่สมรส


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ลำดับการรับมรดกของทายาทโดยธรรม และของคู่สมรส มีการรับมรดกก่อนหลังอย่างไรบ้าง และใครได้รับบ้าง
มาตรา ๑๖๒๙ ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๖๓๐ วรรค ๒ แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ คือ
(๑) ผู้สืบสันดาน
(๒) บิดามารดา
(๓) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(๔) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
(๕) ปู่ ย่า ตา ยาย
(๖) ลุง ป้า น้า อา
วรรคสอง คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา ๑๖๓๕
มาตรา ๑๖๓๕ ลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้น ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ถ้ามีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีสิทธิได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร
(๒) ถ้ามีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๓) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ หรือถ้าไม่มีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) แต่มีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๒) แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิได้รับมรดกกึ่งหนึ่ง
(๓) ถ้ามีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๔) หรือ (๖) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ หรือมีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๕) แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ มีสิทธิได้มรดกสองส่วนในสาม
(๔) ถ้าไม่มีทายาทดังที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๖๒๙ คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นมีสิทธิได้รับมรดกทั้งหมด
ข้อถือสิทธิ
ข้อมูลความรู้กฎหมายในคลิปวีดีโอรวมตลอดถึงคำถาม – คำตอบ ที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาข้อกฎหมายในช่องอำนาจตามกฎหมาย ทางยูทูป (YouTube) จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายแก่ผู้เข้าชมเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยในการดำเนินคดีของทนายความแก่ลูกความเฉพาะรายได้ เนื่องจากการวินิจฉัยปัญหาของลูกความแต่ละรายมีรายละเอียดข้อมูลที่แตกต่างกัน หากมีการนำข้อมูลของทางช่องอำนาจตามกฎหมายไปใช้โดยไม่ได้ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย ทางช่องอำนาจตามกฎหมายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

See also  วิธีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ | คลิบตอบคำถาม อย่าเปิดดู ถ้าไม่ใช่คำถามของคุณ | scb | หแิ ําฟหั

ลำดับการรับมรดกของทายาทโดยธรรม และของคู่สมรส

มรดก-การติดตามเอาคืน\”ทรัพย์มรดก\”


มรดก-การติดตามเอาคืน\

อายุความมรดกมีกี่ปี ,ถอนผู้จัดการมรดกกี่ปี , ทายาทไม่แบ่งมรดกควรจะใช้อายุความเท่าไหร่? , ตอนที่ 136


อายุความมรดก มีกี่ปี , ถอนผู้จัดการมรดก กี่ปี , ทายาทไม่แบ่งมรดกควรจะใช้อายุความเท่าไหร่? , ตอนที่ 136
.
_____________________
.
💜 ดูวีดีโอและติดตามทนายวีรยุทธทาง youtube
.
https://www.youtube.com/channel/UCqGMp2oSnRzK5KvykDBebKg?fbclid=IwAR1wNNQl2VS2avF4yS8EHSfLFocx1UJdtLFPEDrX4ahSS8vIK928L9nqlg
.
_______________________
ติดตามผลงานทาง Facebook
.
ทนายวีรยุทธ =
https://web.facebook.com/weerayutlawyerthai/?ref=br_rs
.
ทนายความ ฟ้องหย่า โดยทนายวีรยุทธ =
https://web.facebook.com/divorcelawyerthai/?ref=br_rs
.
ติดตาม ชีวิตส่วนตัว ทาง instagram
https://www.instagram.com/weerayutsuwanpayak/?hl=th
.
ขอบคุณแฟนคลับ ทุกท่านที่ติดตาม
ทุกความคิดเห็น และ การกดไลค์ หรือติดตาม
จะเป็นกำลังใจให้ทนายวีรยุทธ ได้ทำวีดีโอในครั้งต่อไปคับ !

See also  แนะนำศูนย์ฝึกอาชีพฟรี (กทม.) หาอาชีพเสริม หางานเสริม สอนอาชีพฟรี คอร์สเรียนฟรี I best job | ฝึก อาชีพ ก ทม

อายุความมรดกมีกี่ปี ,ถอนผู้จัดการมรดกกี่ปี , ทายาทไม่แบ่งมรดกควรจะใช้อายุความเท่าไหร่? , ตอนที่ 136

การแบ่งทรัพย์มรดก ทายาทโดยธรรม ,กฎหมายมรดก คู่สมรส


มาตรา 1603 กองมรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม
ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย เรียกว่า “ทายาทโดยธรรม”
ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกว่า “ผู้รับพินัยกรรม” 
ผู้รับพินัยกรรม
1.ถ้ามีพินัยกรรม ทรัพย์สินที่ถูกระบุไว้ในพินัยกรรมเท่านั้นที่จะถูกบังคับให้เป็นไปตามที่พินัยกรรมระบุไว้ ส่วนทรัพย์มรดกอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในพินัยกรรมให้แบ่งทายาทโดยธรรม ผู้มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย (ม.1620 วรรค 2)
2.ทายาทที่รับมรดกตามพินัยกรรมแล้ว สามารถแบ่งทรัพย์มรดกในส่วนของทรัพย์สินที่ไม่ได้ระบุในพินัยกรรมได้ (ม.1621)

การแบ่งมรดกแก่ทายาทโดยธรรม
1.ทายาทโดยธรรม 6 อันดับ (ม.1629, 1635 (1) , ม.1627 , ม.1630 วรรค สอง) คู่สมรสและบิดามารดาได้ส่วนแบ่งเสมือนชั้นบุตร
มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดั่งต่อไปนี้ คือ
(1) ผู้สืบสันดาน
(2) บิดามารดา
(3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(4) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
(5) ปู่ ย่า ตา ยาย
(6) ลุง ป้า น้า อา
คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635
มาตรา 1635 ลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้น ให้เป็นไปดั่งต่อไปนี้
(1) ถ้ามีทายาทตามมาตรา 1629 (1) ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีสิทธิได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร
มาตรา 1627 บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้นให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดาน เหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้
การแบ่งทรัพย์มรดก
1.แบ่งให้คู่สมรสก่อน (ม.1625)
2.แบ่งตามลำดับชั้นทายาทโดยธรรม
รับชมเนื้อหาในคลิปเพิ่มเติมได้เลยนะคะ
 
หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ
Page Facebook : ModernLaw
หรือคลิกที่ลิงค์ : https://www.facebook.com/modernlawth

See also  เล่าเรื่อง วัดหนองป่าพง (หลวงพ่อชา) โดย หลวงพ่อบุญเสริม ธมฺมปาโล | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ วัดหนองป่าพง

การแบ่งทรัพย์มรดก ทายาทโดยธรรม ,กฎหมายมรดก คู่สมรส

วิธีทำพินัยกรรมด้วยตัวเองได้ง่ายๆ และมีผลบังคับจริงตามกฎหมายทุกประการ#


วิธีทำพินัยกรรมด้วยตัวเองได้ง่ายๆ  และมีผลบังคับจริงตามกฎหมายทุกประการ#

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *