Home » รูปภาพ พระพุทธ รูป | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ พระ พุธ รูป

รูปภาพ พระพุทธ รูป | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ พระ พุธ รูป

รูปภาพ พระพุทธ รูป | ข่าวทั่วไปรายวัน

[button color=”primary” size=”medium” link=”#” icon=”” target=”false” nofollow=”false”]ดูเลย[/button]

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระ พุธ รูป หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: เรา การกระทำ

รูปภาพ พระพุทธ รูป และรูปภาพที่เกี่ยวข้องพระ พุธ รูป

รูปภาพ พระพุทธ รูป

รูปภาพ พระพุทธ รูป

พระ พุธ รูป และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รูปพระพุทธเจ้า. มีผู้คนมากมายที่ไปกราบไหว้ขอพรซึ่งเป็นความรักและศรัทธาอันยิ่งใหญ่ เพื่อบูชา อาจแกะสลักจากวัสดุต่างๆ เช่น หิน งาช้าง ไม้ หรือวัสดุอื่นๆ นอกจากนี้ยังอาจขึ้นรูปหรือหล่อด้วยโลหะ องค์ใหญ่พอบูชาครับ. สำหรับภาพขนาดเล็กมักเรียกว่าพระเครื่อง อย่างไรก็ตามทั้งสองประเภทสามารถเรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปได้เช่นกัน กันทรารัตน์, พุทธชินราช, อัจฉนา. ในอดีตศาสนาพุทธไม่มีรูปเคารพใดๆ เลย ทั้งพราหมณ์หรือฮินดูซึ่งมีมาก่อนพุทธศาสนา ก็ไม่มีรูปเคารพเป็นเทวรูปด้วย หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ก็อยากจะมีอะไรให้จดจำหรือเป็นสัญลักษณ์ของพระศาสดาเพื่อเล่าถึงพระพุทธองค์ที่ทรงศึกษาหาทางดับทุกข์และทรงสั่งสอนให้ประชาชนปฏิบัติให้บรรลุผล ความผาสุกที่เอื้ออำนวยให้เกิดความผาสุกแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งปวงในโลก ประการแรก พุทธศาสนิกชนเอาเฉพาะดิน น้ำ กิ่งก้าน ก้านและใบของโพธิ์จากสถานที่สักการะสี่แห่งคือที่ประสูติเท่านั้น (ลุมพินีวัน) ตรัสรู้ (พุทธคยา) ปฐมเทศนา (สารนาถ) และปรินิพพาน (กุสินารา) เก็บไว้เป็นที่ระลึกเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า เสด็จถึงในรัชกาลพระเจ้าอโศกมหาราช หนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธศาสนา เมื่อ 2,200 ปีก่อน หรือ 300 ปีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงส่งพระสงฆ์จำนวน 500 คนไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังเมืองตักศิลา คานธีรัตจึงมีชื่อเสียงในฐานะเมืองที่มีประสาทวิทยาต่างๆ นับว่า “มหาวิทยาลัยแห่งแรกในพระพุทธศาสนา” แต่ยังไม่มีรูปเคารพที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นร่างมนุษย์ พระพุทธรูป หรือเทวรูปแทนพระพุทธเจ้า ในตำนานพระแก่นจันทร์ พระพุทธเจ้าองค์แรกได้บรรยายไว้ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกพรรษาเพื่อเอาใจพระมารดาในพระเจ้าปเสนทิโกศล พระเจ้าปเสนทิโกศลแห่งเมืองสาวัตถี ทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก ดังนั้นโปรดขอให้ช่างหาไม้เนื้อแข็งจันทน์ที่ดีที่สุด มาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปที่สวยงาม มีพระพุทธรูปองค์คล้ายพระพุทธรูป แล้วเชิญไปประดิษฐาน ณ พระราชวัง เมื่อพระศาสดาเสด็จกลับจากดาวดึงส์และเสด็จไปยังพระเจ้าปเสนทิโกศลแห่งเมืองสาวัตถีจึงทูลขอเสด็จทอดพระเนตรพระพุทธองค์ เมื่อพระมาถึง พระพุทธรูปไม้จันทน์ก็เคลื่อนออกจากแท่นบูชาที่ประดิษฐานอยู่ ถวายบังคมพระศาสดา ขณะนั้น พระพุทธองค์ทรงยกพระหัตถ์ซ้ายห้ามไว้ ดังนั้นพระไม้จันทน์จึงกลับไปนั่งบนแท่นบูชาเดิม ท่านปเสนทิโกศลเห็นอย่างนี้ยิ่งมีความเลื่อมใสยิ่งนัก แต่ตำนานก็ถือว่าหาหลักฐานไม่ได้ การก่อสร้างองค์พระที่แท้จริง เริ่มสร้างตั้งแต่ 500 ถึง 550 ปีก่อนคริสตกาล เมื่อชาวกรีก อนุทวีปอินเดีย (อินเดียโบราณ) เรียกฝรั่งว่า “โยนา” หรือ “โยนก” โดยพระเจ้าเมนันเดอร์ที่ 1 หรือพระยามิลินท์ กษัตริย์กรีก นำกองทัพกรีกเข้ายึดครองคานธารัท (ปัจจุบันเป็นอาณาเขตของอัฟกานิสถาน) จากนั้นเขาก็ขยายอาณาเขตไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของอนุทวีปอินเดีย และสร้างเมืองหลวงเป็นที่พำนักในมหานครสากล (สกาลา) หลังจากพบพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อนาคเสน มีเรื่องราวการซักถามท่านมิลินท์ถึงพญานาคเสน จนกระทั่งพระเจ้ามิลินท์ทรงมีความเชื่อในพระพุทธศาสนา (คำถามและคำตอบของปุจฉาวิปัสสนา ที่เขียนในหนังสือและแปลเป็นภาษาต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมากมาย เรื่องนี้คือ มิลินดาปัณหา – มิลินดาปัณหาหรือคำถามของกษัตริย์มินลินดา) ได้สร้างสถาปัตยกรรม และพุทธประติมากรรมมากมายในคันธารัต การสร้างพระพุทธรูปมีลักษณะต่างๆ ตามประวัติพระพุทธศาสนา (ปางปาง) พระพุทธรูปองค์แรกเกิดในสมัยพระเจ้ามิลินท์ หรือพระเจ้าเมนันเดอร์ที่ 1 ชาวกรีกที่เข้ามาปกครองคานธารัต เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 6 หรือเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนั่นเอง พระพุทธรูปองค์แรกถือกำเนิดขึ้น จึงเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า แบบคันธารัต เป็นรูปเคารพที่ชาวกรีกนับถือในยุโรปสร้างขึ้น พระพุทธรูปแบบคันธาราฐมีพระพักตร์คล้ายกับชาวตะวันตกชาวกรีก เสื้อคลุมของพวกเขามีลายเหมือนเครื่องแต่งกายของรูปเคารพกรีก และต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่ 4-12 ก็มีคตินิยมให้สร้างพระพุทธรูปองค์เล็ก (พระเครื่อง) บรรจุอยู่ในเจดีย์พุทธ ที่ตั้งปิดทองพระพุทธรูปที่ชาวพุทธบูชาพระรัตนตรัย ชาวพุทธเชื่อว่าการปิดทองพระพุทธรูปถือเป็นบุญใหญ่ในการทำให้ผู้ใกล้ชิดได้รับบุญส่งผลให้มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิต และที่หลายๆท่านอาจยังไม่รู้คือการปิดทองในตำแหน่งต่างๆของพระพุทธเจ้าจะส่งบุญในด้านต่างๆด้วยการปิดทอง รอบพระเศียร (พระเศียร) จะมีสติปัญญาเฉียบแหลม จดจำสิ่งต่างๆ ได้ดี ปิดทองหน้า (หน้า) จะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านการทำงานก็จะเจริญรุ่งเรือง ปิดทองรอบพระอุโบสถ (อก) จะมีคนรัก บูชา มีบุคลิคมีสง่า มีสง่า ทองปิดบริเวณองค์พระ (ท้อง) จะมีของกินใช้ ร่ำรวย และปิดทองรอบมือ (มือ) จะมีคนเกรงใจและเกรงใจ การวางทองรอบเท้า (ฟุต) ก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดี มีพาหนะที่ดี มีรูปพระพุทธเจ้าและกราบจิตทำให้จิตสงบ มีสติสัมปชัญญะ เป็นอนิจจัง .

See also  ทะเบียนมงคล และ ความหมายเลขทะเบียนมงคล วิเคราะห์ทะเบียนรถ ได้ด้วยตัวเองใน 5 นาที | เลขทะเบียนรถมงคล หมอช้าง 2564
See also  พลเมืองดีของสังคม (โฆษณาไทยประกันชีวิต) | ประกันชีวิต ไทยพาณิชย์

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ เรา
แบ่งปันที่นี่

See also  Live กับคุณปุ๋ม และเอ็ม เงาเสียง สุเทพ วงศ์กำแหง | ที่ อยู่ scb สํา นักงาน ใหญ่

#รปภาพ #พระพทธ #รป.

รูปภาพ พระพุทธ รูป,พระประธาน,พระพุทธ รูป ปาง ต่างๆ,รูป พระ,พระ.

รูปภาพ พระพุทธ รูป.

พระ พุธ รูป.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ พระ พุธ รูป ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

30 thoughts on “รูปภาพ พระพุทธ รูป | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ พระ พุธ รูป”

  1. (ข้าพเจ้าขอถวายบุญที่ข้าพเจ้าเคยทำมา เป็นพุทธบูชา ข้าพเจ้าขอมีส่วนในบุญของพระพุทธเจ้า ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย คุณพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์  คุณพระธรรมที่มีคุณยิ่ง คุณพระสงฆ์ผู้มีเมตตา ขออาราธนาคุณพระเจ้า พระเยซูคริสต์ คุณพระแม่มารี พระอริยสงฆ์ทุกๆ รูป และสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ปกป้องโลกใบนี้  โปรดปกป้องป  กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรสาคร นนทบุรี ปัตตานี สงขลา นครปฐม ยะลา อนุโมทนาสาธุสาธุ)1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,0001,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,0001,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,0001,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000^1,000,000,000,000,000)ครั้งคะ ขอให้ผลบุญในครั้งนี้ ทำให้ทุกคนที่ติดโควิดในประเทศไทยแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวนี้นะ  ทำให้รักษาโรคโควิดในประเทสไทยหายเดี๋ยวนี้นะ  สาธุสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุ

  2. มีพระเยอะเลย​เสียอย่างเดียว คิดไงเอาดนตรีแบบนี้ใส่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *