Home » มรดก : ทายาท ผู้มีสิทธิรับมรดก , การแบ่งมรดกระหว่าง ผู้รับพินัยกรรม กับ ทายาทโดยธรรม | ทายาท หมายถึง

มรดก : ทายาท ผู้มีสิทธิรับมรดก , การแบ่งมรดกระหว่าง ผู้รับพินัยกรรม กับ ทายาทโดยธรรม | ทายาท หมายถึง

มรดก : ทายาท ผู้มีสิทธิรับมรดก , การแบ่งมรดกระหว่าง ผู้รับพินัยกรรม กับ ทายาทโดยธรรม


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

มรดก : ทายาท ผู้มีสิทธิรับมรดก , การแบ่งมรดกระหว่าง ผู้รับพินัยกรรม กับ ทายาทโดยธรรม
เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย มรดกย่อมตกทอดไปสู่ \”ทายาท\” ของเจ้ามรดก (มาตรา 1599 วรรค 1)
ซึ่งทายาทของเจ้ามรดก มี 2 ประเภท(มาตรา 1603) คือ ทายาท ประเภท ผู้รับพินัยกรรม กับ ทายาทโดยธรรม
ผู้รับพินัยกรรมจะได้รับมรดกก่อนทายาทโดยธรรม หากแบ่งมรดกให้แก่ทายาทประเภท ผู้รับพินัยกรรมแล้ว ยังมีทรัพย์มรดกเหลืออยู่ ให้แบ่งทรัพย์มรดกที่เหลือนั้นให้แก่ทายาทโดยธรรม

มรดก : ทายาท ผู้มีสิทธิรับมรดก , การแบ่งมรดกระหว่าง ผู้รับพินัยกรรม กับ ทายาทโดยธรรม

เปิดใจทายาทเครือซีคอนกรุ๊ป ทำไมถึงอยากเป็นทหารเรือ? | นิวโต๊ะข่าว | 14 ก.ค.60 | new18


เห็นโลกรอบด้าน เข้าใจชีวิตรอบตัว ที่ \”นิวทีวี ช่องทีวีดิจิตอล\”
พบเรื่องราวมากมายที่รอให้คุณได้รู้และเข้าใจ จนคุณไม่อยากลุกไปไหน นิวทีวี ทีวีดิจิตอลช่องใหม่ ด้วยข่าวรูปแบบใหม่ เข้าใจง่าย และสารคดีจากทั่วทุกมุมโลก ตื่นตาตื่นใจตลอด 24 ชั่วโมง
ท่านสามารถรับชม \”นิวทีวี new)tv\” ทีวีดิจิตอลช่อง 18 และ ทางออนไลน์ได้ที่ http://www.newtv.co.th/live/
ทั้งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบ Android และ IOS
Facebook : https://www.facebook.com/newtvpage
Twitter : https://twitter.com/newtv_18
Instagram: http://instagram.com/newtv_18
Google+ : https://plus.google.com/+NewtvCoThplus

เปิดใจทายาทเครือซีคอนกรุ๊ป ทำไมถึงอยากเป็นทหารเรือ? | นิวโต๊ะข่าว | 14 ก.ค.60 | new18

กฎหมาย มรดก : การแบ่งมรดก ทายาทโดยธรรม (ที่เป็นญาติ)


กฎหมาย มรดก : การแบ่งมรดก ทายาทโดยธรรม (ที่เป็นญาติ)
ทรัพย์มรดก
ทายาท
ผู้มีสิทธิรับมรดก
ทายาทโดยธรรม
ผู้รับพินัยกรรม
ผู้รับมรด​ก
แบ่งมรดก
กองมรดก
กฎหมายมรดก​
เข้าใจการแบ่งมรดก​
แบ่งมรดก
หลักกฎหมาย​มรดก
ความรู้การแบ่งมรดก​
การตายของเจ้ามรดก​
การตกทอดของมรดก
ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก​
การแบ่งมรดกระหว่างผู้รับพินัยกรรมกับทายาทโดยธรรม​
การแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรรมที่เป็นญาติ
แบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติกับคู่สมรส
มรดกคู่สมรส
​เจ้ามรดก
​ปัญหามรดก
​พินัยกรรม
ผู้รับพินัยกรรม
ทายาทโดยธรรม
​ตกแก่แผ่นดิน
​มรดก_อาจารย์ฝน
ทายาทโดยธรรม ที่มีสิทธิรับมรดก (มาตรา 1629)
มี 2 ประเภท คือ ทายาทโดยธรรม ที่เป็นญาติ (มาตรา 1629 วรรค 1) และ ทายาทโดยธรรม ที่เป็นคู่สมรส (มาตรา 1629 วรรค 2)
ถ้ามีมรดกให้แบ่งแก่ ทายาทโดยธรรม และเจ้ามรดกมีทั้ง ทายาทโดยธรรม ที่เป็นญาติ และ ทายาทโดยธรรม ที่เป็นคู่สมรส … ยังไง ทายาทโดยธรรม ที่เป็นคู่สมรส จะได้รับส่วนแบ่งมรดกแน่นอน แต่จะได้รับมากน้อยเท่าไหร ขึ้นอยู่กับว่า ทายาทโดยธรรม ที่เป็นคู่สมรส จะได้แบ่งกับ ทายาทโดยธรรม ที่เป็นญาติลำดับใด (มาตรา 1635)
ดังนั้นก่อนที่จะแบ่งมรดกให้กับ ทายาทโดยธรรม ที่เป็นคู่สมรส จะต้องตัด ทายาทโดยธรรม ที่เป็นญาติ ให้เหลือเพียงลำดับเดียวเท่านั้น (มาตรา 1630 ) แล้วจึงแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติลำดับนั้น กับ ทายาทโดยธรรมที่เป็นคู่สมรส
การตัดทายาทโดยธรรม ที่เป็นญาติ ให้เหลือเพียงลำดับเดียวตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา 1630)
คือ ถ้ามีทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติลำดับบนจะตัดสิทธิทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติลำดับล่าง
…เว้นแต่…ถ้าทายาทโดยธรรมที่เป็นญาติลำดับที่ 1 คือ ผู้สืบสันดาน จะไม่ตัดสิทธิ ทายาทโดยธรรมลำดับที่ 2 คือ บิดามารดา และให้บิดามารดาได้รับส่วนแบ่งเหมือนกับเป็นผู้สืบสันดาน

กฎหมาย มรดก : การแบ่งมรดก ทายาทโดยธรรม (ที่เป็นญาติ)

เปิดบันทึกบรรพบุรุษที่หลายคนยังไม่รู้ \”คนอีสานมาจากไหน\”


ชาวอีสาน มาจากไหน?
ชาวอีสานหรือคนอีสาน ไม่ใช่ชื่อชนชาติหรือเชื้อชาติเฉพาะของอีสาน แต่เป็นชื่อทางวัฒนธรรม มีที่มาจากภูมิศาสตร์บริเวณที่เรียกอีสาน หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (อันเป็นส่วนหนึ่งของผืนแผ่นดินใหญ่สุวรรณภูมิหรืออุษาคเนย์โบราณ) เลยสมมุติเรียกคนกลุ่มนี้อย่างรวม ๆ กว้าง ๆ ว่าชาวอีสาน หรือคนอีสาน
ชาวอีสานหรือคนอีสาน มีบรรพชนมาจากการประสมประสานของผู้คนชนเผ่าเหล่ากอหลายชาติพันธุ์ ทั้งภายในและภายนอกทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม ไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีมาแล้ว (อาจถึง 10,000 ปีมาแล้วก็ได้) แล้วยังมีต่อเนื่องถึงทุกวันนี้ และอาจมีต่อไปในอนาคตอีกไม่รู้จบ ผู้คนชนเผ่าเหล่ากอหลายชาติพันธุ์ที่ประสมประสานกันเป็นชาวอีสาน มีบรรพชนอย่างน้อย 2 พวก คือ คนพื้นเมืองดั้งเดิมอยู่ภายในสุวรรณภูมิ กับคนภายนอกเคลื่อนย้ายเข้ามาภายหลังจากทิศต่าง ๆ (มีร่องรอยและหลักฐานสรุปย่อ ๆ อยู่ในหนังสือ พลังลาว ชาวอีสาน มาจากไหน? โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ สำนักพิมพ์มติชน พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2549) อีสานฝั่งขวา แม่น้ำโขง
คนอีสาน บางทีเรียกชาวอีสาน มีหลักแหล่งอยู่ฝั่งขวาแม่น้ำโขงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
อีสานเป็นชื่อเรียกพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่มีกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง คำว่า อีสาน มีรากมาจากภาษาสันสกฤต สะกดว่า อีศาน หมายถึงนามพระศิวะ ผู้เป็นเทพประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (เคยใช้มาเมื่อราวหลัง พ.ศ. 1000 ในชื่อว่ารัฐว่า อีศานปุระ และชื่อพระราชาว่าอีศานวรมัน) แต่คำบาลีเขียนอีสานฝ่ายไทยยืมรูปคำจากบาลีมาใช้หมายถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ที่หมายตรงกับคำอีสาน) เริ่มใช้เป็นทางการสมัยรัชกาลที่ 5 ราว พ.ศ. 2442 ในชื่อมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ยังหมายเฉพาะลุ่มน้ำมูลถึงอุบลราชธานี จำปาสัก ฯลฯ
ทันทุกข่าวเล่าทุกเหตุการณ์ สยามบีซี SiamBC

เปิดบันทึกบรรพบุรุษที่หลายคนยังไม่รู้  \

5 ชื่อจริงทายาทคนบันเทิง ความหมายดี


5 ชื่อจริงทายาทคนบันเทิง ความหมายดี
1. น้องไทก้า
ทายาทคนแรกของ \”พ่อเพชรจ้า\” และ \”แม่นิวเคลียร์\” ซึ่งคุณพ่อได้เล่าที่มาของชื่อลูกชายที่ตั้งว่า \”น้องไทก้า\” เพราะ \”ชอบชื่อแนวฮิปฮอป ฟังแล้วรู้สึกเท่ดีบวกกับไสยศาสตร์นิดๆ คือเคยเลี้ยงกุมารอยู่ตัวหนึ่งเป็นของคุณพ่อ แล้วพอคุณพ่อเสียเขามาเข้าฝันว่าจะให้เขามาเกิดเป็นลูกเราไหม เราก็บอกว่าให้ เลยต้องตั้งชื่อให้มีคำว่ากล้า (ก้า) เพราะว่ากุมารชื่อกล้า\” ส่วนชื่อจริงของน้องไทก้า คือ \”ด.ช. มหาสมุทร\” นั่นเองค่ะ
2. น้องปีใหม่
ลูกสาวคนสวยของ \”แม่แอฟ ทักษอร\” ชื่อจริงของน้องปีใหม่มีชื่อว่า \”ด.ญ. เอวาริณ\” โดยความหมายชื่อจริงเพิ่มเติมว่า \”เอวา = อีฟ = แอฟ\” ซึ่งเป็น \”ภาษาฝรั่งเศส\”
3. น้องเป่าเปา
ลูกสาวสุดน่ารักของ \”บี้ กุ๊บกิ๊บ\” ทั้งสองคนช่วยกันตั้งชื่อจริงให้ลูกสาวว่า \”ด.ญ. พอลลีน่า\” ซึ่งเป็น \”ภาษาสเปน\” หมายถึง \”เด็กตัวเล็ก\” ที่ตั้งชื่อนี้เพราะ \”เผื่อในอนาคตเวลาน้องเป่าเปา ไปต่างประเทศจะได้เรียกง่ายนั่นเอง\” และด้วย \”น้องเป่าเปา\” ถือ 2 สัญชาติ จึงต้องมีชื่อจีนอีกชื่อสำหรับทำพลาสปอร์ตไต้หวัน
4. น้องเรซซิ่ง
ลูกชาย \”แม่แพท\” หนุ่มน้อยขวัญใจป้าๆ แค่ได้ยินชื่อเล่นก็เท่ห์มาก แต่ชื่อจริงของน้องเรซซิ่ง ก็เพราะสุดๆ คือชื่อ \”ด.ช.อัครนันท์ วรโรจน์เจริญเดช\” ซึ่งชื่อคล้ายกับ \”พ่อเบนซ์\” คือ \”อัครกิตติ์ วรโรจน์เจริญเดช\”
5. น้องสายฟ้า – น้องพายุ
ลูกชายฝาแฝด ของซุปตาร์สาว \”ชมพู่ อารยา\” และคุณพ่อนักธุรกิจ \”น็อต\” ที่ตั้งชื่อ สายฟ้าพายุ เพราะ \”มาจากธุรกิจของของหนุ่มน็อตที่ทำเกี่ยวกับสายไฟฟ้า\” ซึ่งก่อนหน้านี้ชื่อของคุณพ่อของหนุ่มน็อตก็ตั้งชื่อตนมาจากการทำธุรกิจเหมือนกัน ส่วน \”พายุ\” สาวชมเป็นคนตั้งให้ เพราะ ให้มาคู่กันกับ \”สายฟ้า\”
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/ข่าวดาราบันเทิง
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ช่วยกดไลค์ และ กดsubscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยด้วยนะครับ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ช่องทางการรับชมข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/มีสาระ
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/ข่าวดาราบันเทิง
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ติดต่อโฆษณาโทร 0816490178
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ขอบคุนทุกคนมาก จากใจจิง นะครับ ที่เข้ามาดูและเป็นกำลังใจให้ผม
ผมไม่ไช่คนเก่งผมไม่ไช่คนดัง ทุกคลิปที่ทำออกมา ทำด้วยความตั้งใจ เพื่อให้ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนได้ดูกัน เพื่อความบันเทิงนะครับ
ขอบคุนคนที่ชอบผม
หรือคนที่ไม่ชอบผมจะเม้นด่าผมหรืออะไรก็แล้วแต่
ผมจะไม่โกดคนที่ด่าผม แต่ผมจะเก็บเอามาคิดและพัฒนานะครับ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
น้องไทก้า น้องเรซซิ่ง น้องเป่าเปา

5  ชื่อจริงทายาทคนบันเทิง ความหมายดี

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่wes-and-vps/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *